O nama

Firma "HERC GRADNJA" d.o.o. Bileća osnovana je 1993. godine, pod drugim nazivom, kada prvi put nastupa u oblasti građevinarstva. Prvih godina aktivnost se ogleda u izvođenju manjih građevinskih radova na širem području Hercegovine i proizvodnji agregata i betona.

Početak rada naše firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu ova firma je znatno napredovala i tako izrasla u moćnu organizaciju sposobna da samostalno kvalitetno, poštujući vremenske rokove obavi sve građevinske zahvate koji joj budu povjereni.

Od samog početka firma se razvijala kroz poslove u oblasti visokogradnje, adaptacija i rekonstrukcija kao i izgradnje poslovno stambenih objekata, a sada vrši proizvodnju agregata, betona i betonske galanterije, i posjeduje licence za niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju, kao i potpuno opremljenu građevinsku operativu za izvođenje svih radova iz domena djelatnosti.

Sva prethodno stečena znanja i iskustva kroz rad na značajnim objektima i poslovima unjeta su kao značajan kapital i tokom godina prenošena na mlađe kadrove.

Visoka stručnost operative, zajedno sa menadžmentom firme, omogućili su kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima, a prema standardima i zahtevima investitora. Zahvaljujući tome postali smo prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira se na bogatoj referenc listi izvedenih objekata.

U posjedu firme je kamenolom sa separacijom kapaciteta 30 m³/h, te tri betonare. Dvije betonare su kapaciteta 2x35 m³, a jedna kapaciteta 60 m³ betona/h. posjedujemo i građevinske mašine i vozila za proizvodnju kamenog agregata, te proizvodnju, prevoz i ugradnju betona. U sklopu betonare je i pogon za proizvodnju betonskih blokova.

Na osnovama vlastitih kapaciteta i potencijala u oblasti niskogradnje i hidrogradnje, te visokogradnje vlastitim sirovinskim i proizvodnim resursima za proizvodnju gradjevinskih materijala, "HERC GRADNJA" je potpuno zatvorila krug esencijalnih i kritičnih elemenata neophodnih za uspješno poslovanje u sektoru gradjevinske industrije na najvišem nivou, na lokalnim i regionalnim tržištima.

ISO 9001:2008

Od novembra 2011. godine preduzeće posluje po standardima ISO 9001:2008 i sigurno je jedno od najosposobljenijih preduzeća iz oblasti građevine u okruženju, za šta su dokaz niz uspješno izvedenih projekata u proteklom periodu.