Djelatnosti

Visokogradnja

Visokogradnja

Građenje objekata iz ove oblasti podrazumijeva multi disciplinaran pristup stručnjaka iz više oblasti (arhitektura, konstrukcija, geologija, seizmika, energetika, hidrotehnika, mašinske instalacije, termotehnika, ekologija, itd.).

Saznaj više
Kamenolom Drkuljica

Proizvodni pogoni

Kamenolom Drakuljica u sklopu preduzeća posluje od 2004. godine. Značajnim investicijama za pet godina osavremenili smo opremu i postrojenja. Izgradili smo uspješnu firmu, a naš kvalitet rada prepoznaje se u proizvodima.

Saznaj više

Niskogradnja

Niskogradnja je oblast građevinarstva koja obuhvata gradnju objekata pri samom tlu. Tu spadaju putevi, ulice, željezničke pruge, tuneli, mostovi, vodovodni i kanalizacioni sistemi i ostala komunalna infrastrukutra, hidrotehničke regulacije i melioracije.

Saznaj više

Hidrogradnja

Što se tiče hidrotehnike i radova vezanih za hidrogradnju, imamo iskustvo iza sebe, a reference najbolje govore o tome. Poslove građenja i održavanja vodovodnih, kanalizacijskih i vodoprivrednih objekata završavamo na zavidnom nivou.

Saznaj više