Niskogradnja

Niskogradnja je oblast građevinarstva koja obuhvata gradnju objekata pri samom tlu. Tu spadaju putevi, ulice, željezničke pruge, tuneli, mostovi, vodovodni i kanalizacioni sistemi i ostala komunalna infrastrukutra, hidrotehničke regulacije i melioracije.

"Herc Gradnja" a.d. Bileća između ostalog, ovlaštena je i opremljena za građenje objekata iz ove oblasti. Do sada je urađeno više objekata iz ove oblasti (putevi, gradske ulice, okolna uređenja objekata, parkinzi, sportski tereni,...). Posjeduje validnu licencu izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za izvođenje radova u niskogradnji.

Uz licencu, kao zakonsku obavezu, Preduzeće raspolaže kvalifikovanim personalom za izvođenje radova, od rukovalaca građevinskih mašina, vozača, do poslovođa i vodećih inženjera.

Preduzeće u svom mašinskom parku ima rovokopače, pneumatske pikanere, utovarivače, kombinovane mašine, vibro valjke, bušeće garniture, dizalice, mobilnu drobilicu i transportna sredsva opšte i univerzalne namjene – kamioni sa samoistovarom (kiper), kamion sa kranom, miksere za prevoz betona, pumpe za beton. Sve navedeno je dobar preduslov za uspješnu realizaciju mnogobrojnih projekata koji su za nama i koji slijede u narednom periodu.

Pogledajte neke od najznačajnih referenci  >> preuzmite ovdje

Naša mehanizacija na terenu: