Preduzeće dobilo sertifikat ISO 9001:2008

Objavljeno: 10.02.2014.

Od novembra 2011. godine preduzeće posluje po standardima ISO 9001:2008 i sigurno je jedno od najosposobljenijih preduzeća iz oblasti građevine u okruženju, za šta su dokaz niz uspješno izvedenih projekata u proteklom periodu. ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. 

Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. ISO 9001 serije standard se sastoji od:

  • ISO 9000 – Osnove i riječnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi
  • ISO 9001 – Zahtjevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom i dobijete sertifikat.
  • IS0 9004 – Smjernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije uzimjuci u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.